Spausdinti

Pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Majai.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Jūsų (toliau – „Pirkėjas“) ir UAB „Majai” (toliau – „Pardavėjas“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – „e-parduotuvė“). 

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir, susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma e-parduotuvėje. 

2.2. Sudarius sutartį Pirkėjas patvirtina, kad iki sutarties sudarymo Pirkėjui raštu buvo pateikta ši informacija: apie siūlomą prekę (pavadinimas, pagrindinės savybės); apie Pardavėją; apie atsiskaitymo bei pristatymo tvarką.

 

3. Pirkėjo teisės

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių Taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai skyriuje “Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu eprekyba@majai.lt.

3. 3. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

4. Pirkėjo įsipareigojimai 

 

4.1. Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti elektroninio pašto adresu eprekyba@majai.lt. 

4.3. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir privalo jų laikytis. 

 

5. Pardavėjo teisės

 

5.1. Jei Pirkėjas bando ar bandė pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba visai nutraukti e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. 

5.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

 

6. Pardavėjo  įsipareigojimai 

 

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. 
6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

 

7. Prekių pristatymas

 

7.1. Prekės, kurios yra centriniuose sandėliuose, pristatomos per 1 – 3 darbo dienas. Karantino metu prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau, priklausomai nuo Pardavėjo įgalioto atstovo - Vežėjo apkrovos. Prekės, kurios vežamos pagal specialų užsakymą, pristatomos per sutartą laiką. Užsakę prekę, netrukus gausite pranešimą apie tikslią prekės pristatymo datą. 

7.2. Prekes pristato Pardavėjas arba įgaliotas atstovas. 

7.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų prekių būklę (išorę, komplektiškumą, kiekį). 

7.4. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius prekių pristatymo dokumentą, yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai. 

7.5. Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą, turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai Pardavėją kuo skubiau informuoti, o apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.  

7.6. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Pirkėjas pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturi. 

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

 

8.1. Prekių grąžinimas ir/ar keitimas vykdomas vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija, patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-243; 2001 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija, patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-959; Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. 

 

9. Atsakomybė 

 

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia  tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas  neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. 

9.2. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus. 

9.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas. 

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 

10. Asmens duomenų tvarkymas

 

10.1. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles:

10.1. 1. Sutinka pateikti Pardavėjui registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

10.1.2. Sutinka, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų sekančiame punkte nurodytais internetinės prekybos tikslais.

10.1.3. Sutinka atsiimant Prekę prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ar trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam Prekę, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų (pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą), siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją internetinės prekybos tikslu.

 

11. Informacijos siuntimas 

 

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu eprekyba@majai.lt.

 

12. Baigiamosios nuostatos 

 

12.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.

 


top